Plynovodní přípojky

Nová plynovodní přípojka včetně domovního plynovodu

Firma GASPRO spol. s r.o. vám zajistí zpracování projektové dokumentace plynovodní přípojky a domovního plynovodu, včetně vyřízení územního souhlasu stavby plynové přípojky stejně jako vlastní realizaci přípojky až po předání provozovateli distribuční soustavy.

Doklady, které je nutno doložit při žádosti o zhotovení plynovodní přípojky:

 1. Stavební povolení nebo územní rozhodnutí s razítkem nabytí právní moci.
 2. Projektovou dokumentaci plynové přípojky ověřenou provozovatelem plynovodu a stavebním úřadem.
 3. Vyjádření provozovatele plynovodu k projektové dokumentaci.
 4. Smlouvu o připojení k distribuční soustavě provozovatele.
 5. Objednávka.

Objednatel zajistí:

 • výkopové a zednické práce

Zhotovitel zajistí:

 • montáž plynovodní přípojky v termínu dle dohody s objednatelem
 • revizní zprávu včetně protokolu o tlakové zkoušce přípojky
 • geodetické zaměření přípojky
 • vypracování předávací dokumentace včetně přípojkové karty
 • uzavření smlouvy o provozu a údržbě plynovodní přípojky mezi provozovatelem a   objednatelem plynovodní přípojky
 • předání dokumentace plynovodní přípojky provozovateli do 30 dnů od její realizace

Máte další dotazy? Kontaktujte nás.