Reference

Nejvýznamnější odběratelé a realizované zakázky v uplynulém období:

Rok 2023

GasNet, s.r.o. REKO MS Uh.Hradiště – Lomená+3
GasNet, s.r.o. REKO MS Uh.Hradiště – Sadová+2
GasNet, s.r.o. REKO MS Jarošov – Pivovarská,Liten
ŘSZK, p.o. Silnice III/05417 Horní Němčí – přeložka plynovodu
Obec Polešovice  ZTV Díly II.
IZ ONE, s.r.o. Buchlovice – průmyslová zóna – prodloužení plynovodu

Rok 2022

GasNet, s.r.o. REKO MS Kroměříž – Kojetínská I
GasNet, s.r.o. REKO MS Kroměříž – Kojetínská II
GasNet, s.r.o. REKO MS Kroměříž – Kojetínská III
GasNet, s.r.o. REKO MS Uherské Hradiště – Prostřední
TOV, a.s. Plynofikace areálu  TOV – St Město ZD Dolina
Město Uh.Ostroh Přeložka plynovodu ul Blatnická v Uh.Ostrohu dn 110
Obec Bánov STL plynovodní řad lokality Požáry

Rok 2021

GasNet, s.r.o. REKO MS Veselí n. Moravou-Masarykova
GasNet, s.r.o. REKO MS Uh.Hradiště – Školní+6
GridServices, s.r.o. Rámcová smlouva – opravy plynovodů
GasNet, s.r.o. REKO MS Ostrožská Nová Ves – Lhotská + 1
GasNet, s.r.o. REKO MS Veselí n. Moravou – Svatoplukova
GasNet, s.r.o. REKO MS Veselí n. Moravou – Sokolská 1200
Skanska a.s. I/55 Kunovice, průtah – přeložka plynovodů DN 100 – DN 300
MITES, s.r.o. Nivnice – ZTV pro průmyslovou zónu Kluka IV –  plynovod dn 110
GasNet, s.r.o. REKO MS Uh.Hradiště – Solná cesta PP
REC Group s.r.o. Prodloužení plynovodu IPE dn 90, St.Město
DIPS Zlín, spol. s r.o. Zlechov – prodloužení ulice Chmatov

Rok 2020

STRABAG a.s. Přeložka plynovodu d 225 pod řekou Olšava v Kunovicích
3VH, s.r.o. Altech přípojka, přeložka objektu meření a regulace
SUKOV s.r.o. Rozvody plynu areál firmy Sukov Huštěnovice
GasNet, s.r.o. REKO MS O.N.Ves-Nová 777
GasNet, s.r.o. REKO MS Uh.Brod – Za Humny 2
GasNet, s.r.o. REKO MS Hustopeče L. Svobody+2
GasNet, s.r.o. REKO MS Jana Lucemburského
MITES, s.r.o. ZTV Ostrožská Lhota – Luby II