Předmět činnosti

1

Plošná plynofikace obcí

2

Rekonstrukce stávajících rozvodů plynu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Výstavba plynovodů s vysokým a velmi vysokým tlakem

4

Budování průmyslových plynovodů

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Provádění zemních a drobných stavebních prací

6

Obchodní a poradenská činnost v oblasti plynárenstvi

7

Výstavba tlakové kanalizace

8

Realizace vodovodů z PVC, lPe a litiny